×

Popularne wyszukwiania:

lawenda długo kwitnące kocimietka

werbena rozplenica Dąb czerwony
Wyszukiwarka

Twój koszyk jest pusty!

Regulamin

 

Warunki zakupów - Regulamin zakupów w sklepie internetowym roslinowo.pl

 

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy www.roslinowo.pl którego właścicielem jest Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze "ROŚLINOWO" Marta Kopeć z siedzibą - biuro przy ul. Cechowa 51 w Krakowie, o numerze NIP 6591438285, REGON 363590552 (dalej zwaną Sklepem).

 

§2

Za produkty uważamy sadzonki żywych roślin ozdobnych a w szczególności: byliny, krzewy, które wysyłane są kurierem do klienta oraz drzewa w dużym gabarycie przewożone transportem własnym. Na życzenie klienta istnieje możliwość odbioru włąsnego w zalązności od rodzaju produktu.

§3

Klient wybiera produkt z oferty Sklepu prezentowanej na stronie internetowej www.roslinowo.pl i składa zamówienie przez stronę. W momencie złożenia zamówienia w Sklepie Klient zgadza się otrzymywać powiadomienia związane z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres E-mail. Oferta Sklepu ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie i do czasu wyczerpania zapasu danej rośliny w magazynie.

 

§4

Cena wyświetlana przy produkcie nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dodany do wartości zakupionego towaru. Cena dostawy naliczana jest automatycznie po dodaniu kolejnego produktu do koszyka (na podstawie wagi sumarycznej wszystkich roślin). Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki. 

 

§5

Sklep dokłada wszelkiej staranności, aby oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów) informacje zawarte na naszych stronach nie mogą być jednak (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

 

§6

Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sklep dokonane e-mailem z informacją o przyjęciu zamówienia. Wybierając formę płatności przelewem klient otrzyma e-mailem dane do wpłaty. W przypadku braku wpłaty Sklep zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

 

§7

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny: sklep@roslinowo.pl, tel.: 511 030 036.

 

§8

Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów produktów w magazynie.

 

§9

O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego produktu powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

§10

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w ciągu 14-21 dni od momentu jego potwierdzenia przez Sklep (średni czas oczekiwania na przesyłkę od momentu zamówienia to 14 dni). W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu. Sklep nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmy kurierskie. 

 

§11

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Sklep zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

 

§12

Sklep oferuje dwie formy płatności:

a) za pobraniem - za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze kurierowi.

b) przelewem - przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy Sklepu (środki docierają zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu przelewu):


Nr rachunku bankowego:

Bank PKO Bank Polski numer konta: 40 1020 4984 0000 4602 0155 1043

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW


§13

Koszt przesyłki produktów uzależniony jest od sumy wagi produktów w koszyku. Klient może sprawdzić aktualną wagę oraz koszt wysyłki na podstronie z koszykiem pod adresem www.roslinowo.pl/index.php?route=checkout/cart. Aktualny cennik dostawy znajduje się pod adresem www.roslinowo.pl/dostawa_wysylka.

Wysyłka kurierem nie dotyczy drzew w dużym gabarycie.

 

§14

Minimalna waga zamówienia to 8 kg. Maksymalna to 500 kg.  Informacja dotyczy przesyłek wysyłanych kurerem.

 

 

§15

Każdy Klient otrzymuje od Sklepu dowód zakupu - rachunek (fakturę) w formie elektronicznej na podanego podczas rejestracji e-mail. Na życzenie klienta dołączamy do zamówienia rachunek drukowany. Jeśli rachunek ma być wystawiona na firmę, należy podać dane oraz NIP firmy podczas zamówienia. Dokonując zakupu w Sklepie Klient automatycznie zgadza się na wystawienie rachunku bez podpisu.

 

§16

Sklep nie realizuje wysyłki poza granicę Polski oraz nie przewiduje odbioru produktów osobiście w siedzibie Sklepu (w tym celu należy skontaktować się z obługą sklepu).

 

§17

Złożone zamówienie może być anulowane drogą mailową lub telefoniczną: Biuro Obsługi Klienta 511 030 036, sklep@roslinowo.pl. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

 

§18

Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w której:
- przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
3. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
6. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku zapłaty za pośrednictwem płatności elektronicznych Konsument wyraża zgodę za zwrot płatności na rachunek bankowy, którego numer zobowiązuje się podać na żądanie Sprzedawcy mające związek z odstąpieniem od umowy.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Kupujący który odstąpił od umowy, wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt, który podlega zwrotowi. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Do zwracanego towaru proszę dołączyć numer zamówienia.

9. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Wzór odstąpienia od umowy
Przesyłke należy nadać na adres: Cechowa 51, 30-614 Kraków
Oświadczenie o odstapieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać na powyższy adres - tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy .)
Dane sprzedającego :
....................................
Ja ..... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej /ych rzeczy ;.................................. numer zamówienia...................
Data zawarcia umowy........... , data odbioru..........
Imię i nazwisko ..........
Login sklepu.....
Adres......
Data ........
Podpis tylko gdy formularz wysyłany jest w wersji paierowej.

 

§19

Reklamacja

1. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2. Reklamacje dotyczącą jakości sadzonek należy złożyć w chwili odbioru sadzonek . Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

3. W przypadku gdy zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedający. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedającego na podstawie zdjęcia z widocznymi uszkodzeniami lub niezgodnego z umową produktu. Sprzedający oceni czy uszkodzenie nie nastąpiło z winy klienta.
4. Sprzedający rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
5. Po otrzymaniu towaru i stwierdzeniu uszkodzenia lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem, klient zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałym fakcie najpóźniej w ciągu 48h od odebrania paczki. 
6. Zgłoszenie przyjmowane jest mailowo lub telefonicznie przez obsługę sklepu Roślinowo.pl.
7. Następuje weryfikacja zamówienia i uzgodnienie formy rozpatrzenia reklamacji. 
8. Reklamacja zostaje uznana gdy Sprzedający stwierdzi, iż otrzymany produkt został uszkodzony w stopniu, który uniemożliwi jego wykorzystanie lub gdy stwierdzi się, że jego stan lub jakość znacznie odbiega od powszechnie przyjętych norm jakościowych dla roślin doniczkowych. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady w postaci: uschniętej rośliny, złamanej rośliny. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, jednakże Sklep podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w jak najkrótszym możliwym czasie. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.
9. W przypadku uznania reklamacji, Klient otrzymuje nowy produkt, a wszelkie koszty związane z reklamacją (koszt zwrotu towaru i dostarczenia nowego) ponosi Sprzedający. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

10.Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się sadzonek , wzrost oraz ukorzenienie się zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnetrznymi nie zależnymi od niego i nie podlegającymi jego kontroli .

11.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźniony odbiór przesyłki przez kupującego.

 

 

§20

Liczba zamawianych produktów nie jest ograniczona, chyba że zaznaczono inaczej.

 

§21

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter).

 

§22

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie roslinowo.pl.  Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

§23

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych roslinowo.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

 

§24

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować :
e-mail: sklep@roslinowo.pl,
tel.: 511 030 036 w godz. 9:00 - 16:00 (pon.-sob.).

 

Menu